Väsjön

Väsjön, Sollentuna.
Markanvisningstävling för flerbostadshus och radhus.
Uppdragsgivare Mecon Bostad