Vera Arkitekter AB grundades år 2000 av delägarna Mats Eriksson, Tobias Nissen, Björn Wiklander och Joachim Unger. Företaget är ett medelstort arkitektkontor. Vi arbetar med arkitektuppdrag i alla skeden, främst inom nyproduktion av bostäder och förskolor samt planutredningar. Erfarenhet finns även inom ombyggnad och offentliga byggnader.

Vi förstår arkitektens arbete som letandet efter den balans mellan skönhet (venustas), hållbarhet (firmitas) och funktion (utilitas) som redan den romerska arkitekten och arkitekturteoretikern Vitruvius kring början av vår tidräkning identifierade som arkitekturens kärna.

Vårt arbetssätt kännetecknas av en syn på arkitektonisk gestaltning som ett konkret svar på de möjligheter och begränsningar som plats, användning och byggnadssätt ger. För oss är det viktigt att den arkitektoniska formen blir verkningsfull såsom den slutligen byggs. Visionen åtföljs alltid av en idé om vägen till genomförandet. Vi är därför måna om att tidigt i arbetsprocessen få ett grepp om projektets specifika förutsättningar och på så vis säkerställa att den färdiga byggnaden utöver dess konstnärliga värde utgör ett intelligent svar på de ställda kraven gällande ekonomi, funktionalitet, och hållbarhet.

Utifrån insikten att byggandet - jämfört med andra kulturyttringar – innebär långsiktiga investeringar som påverkar vår miljö över lång tid, förordar vi en arkitektur bortom mode och trender, en arkitektur som bygger på föreställningen att samtiden innehåller både historiens facit och löftet om förändring och utveckling, en arkitektur som kan bekräfta historien samtidigt som den reflekterar sociala och tekniska förändringsprocesser och ifrågasätter invanda förhållningssätt.

Vår ambition är att återupprätta arkitektens ledande roll i byggprocessen. Vi söker därför breda åtaganden genom täta samarbeten med entreprenörer, generalkonsultuppdrag, projekteringsledning och egeninitierade projekt.

Vi anser att medarbetarnas konstnärliga, tekniska och organisatoriska förmågor är avgörande för ett framgångsrikt arbete och vill därför främja en företagskultur där förståelse och respekt för praktisk kunskap är lika viktig som för intuition och kreativitet.


VERA har ett verksamhetssystem som följer ISO 9001 och ISO 14001.


Dataskyddspolicy