Väppeby

Nybyggnad av 12 småhus och 5 flerfamiljshus i Bålsta. Uppdragsgivare Peab Bostad AB
Färdigställt 2007