Vattuormen 24

Vindsinredning av privatbostad på Norr Mälarstrand i Stockholm.
Färdigställt 2010