Tuletornen

Nybyggnad av flerbostadshus och gestaltning av Tuletorget, Sundbyberg.
Uppdragsgivare Wallenstam