Stadsporten

Vinnande förslag i öppen markanvisningstävling om bostadskvarter i området Nya Gatan i Nacka, 2017.
Uppdragsgivare Storstaden Bostad