Stadshagen

Nybyggnad av hyresbostäder och förskola på Kungsholmen, Stockholm.
Uppdragsgivare Stockholmshem
Pågående