Snickeriet

Nybyggnad av flerbostadshus i Östra Sala Backe, Uppsala.
Projektet innehåller 137 lägenheter och butikslokal i bottenplan.
Uppdragsgivare Wallenstam
Färdigställt 2017