Snabelskon

Nybyggnad av bostadshus i Solberga.
Uppdragsgivare Stockholmshem
Färdigställt 2008