Södra Värtan

Nybyggnad av två flerbostadshus i Södra Värtan, Stockholm.
Uppdragsgivare Mannersons