Poseidons Gränd

Flerbostadshus i Haninge.
Uppdragsgivare Wallenstam
Färdigställt 2012