Mälaräng

Nybyggnad av bostadshus inom planen för ny stadsbebyggelse vid Bredängs trafikplats. Projektet innehåller ca 110 bostadsrättslägenheter och butikslokaler i bottenvåning.
Uppdragsgivare Storstaden Bostad