Kåbo

Hus C, Nybyggnad av bostadshus.
Projektet innehåller 132 lägenheter.
Slutfört.

Hus D och E, Nybyggnad av studentbostäder.
90 lägenheter.
Slutfört.

Hus B, Om- och tillbyggnad av bostadshus till nya studentlägenheter och förskola.
62 lägenheter.
Slutfört.

Uppdragsgivare Uppsalahem