Havstornet

Flerbostadshus i Rydebäck, Helsingborg. Uppdragsgivare Veidekke
Färdigställt 2010