Hagastaden

Gestaltningsprogram.
Uppdragsgivare SBC Bo / SBK.
Färdigställt 2009.