Haga Nova

Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden.
275 lägenheter, 2 förskolor, lokaler och garage. Nominerad till Årets Stockholmsbyggnad 2019.
Uppdragsgivare Einar Mattson

www.haganova.se