Färnebofjärden

Nybyggnad av flerbostadshus i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.
Uppdragsgivare Mecon Bygg