Ester

Nybyggnad av bostadskvarter i Bromsten, Stockholm.
Projektet innehåller 166 bostadsrätter och butikslokaler i bottenvåning.
Uppdragsgivare HSB Bostad