Brandstationen

Nybyggnad av bostadshus i Uppsala.
Uppdragsgivare Uppsalahem
Färdigställt 2007