Analysen / Nova Park

Nybyggnad av flerbostadshus i Hagastaden i Stockholm. 259 lägenheter uppdelat på 125 hyresrätter och 134 bostadsrätter, lokaler och garage.
Uppdragsgivare Einar Mattsson
Inflytt 2018