Kv Fikonträdet

Ombyggnad av kontorshus på Kungsholmen, Stockholm.
Uppdragsgivare Stadsmuren.
Färdigställt 2006.

Entréplan och typvåning för kontor
Fasadritning
Situationsplan, Kungsholmen, Stockholm