Lumen

Lumen, Kv Trapphuset
Nybyggnad av flerbostadshus längs Turebergs allé, Sollentuna.
90 bostadsrättslägenheter och en butikslokal.
Uppdragsgivare Magnolia Bostad.

hemsida: lumensollentuna.se

Situationsplan
Typplan
Fasader