Kv Agö

Nybyggnad av bostadshus i Kärrtorp.
Uppdragsgivare Svenska Bostäder.
Färdigställt 2009.

Plan, Hus 1
Situationsplan